اسلحه‌کشی و تیراندازی مسافر و راننده اوبر منجر به قتل مسافر شد

نیمه‌شب جمعه در بخش دنور کلارادو، راننده اوبر با مسافرش درگیری پیدا می‌کند و ناخودآگاه دست به اسلحه می‌برد و با شلیک گلوله او را می‌کشد. راننده اوبر خودش با مرکز تماس فوری پلیس دنور تماس گرفته و گزارش این قتل را داده است. ماموران پلیس سریعا به محل حادثه اعزام شدند ولی اقدامات احیا […]