«جرج ایستمن» و تأسیس شرکت دوربین‌سازی کداک: فقط دکمه شاتر را بفشار، بقیه کارها با ما!

جرج ایستمن در سال ۱۸۵۴ در یکی از روستاهای نیویورک به دنیا آمد. نام پدرش جرج واشینگتن ایستمن و مادرش ماریا ایستمن بود. در همان سال تولد او، پدرش دانشکده اقتصاد ایستمن را در روچستر بنا کرد و چند سال بعد خانواده را برای زندگی به آنجا برد. در سال ۱۸۶۲ زمانی که دانشکده در […]