خودروهای آینده با تشخیص عواطف و احساسات مسافران مانع از بروز تصادف می‌شوند

شرکت‌هایی که دارند روی هوش مصنوعی کار می‌کنند؛ تکنیک‌ها و فناوری‌هایی به AI اضافه کردند تا بتوانند احساسات انسانی را تشخیص دهند. تشخیص احساس یک فرد در حین رانندگی می‌تواند مانع از تصادف خودروها شود. تیمی از دانشمندان اینتل دارند روی Advanced Emotion Recognition Engine کار می‌کنند که یک نرم‌افزار خبره سطح بالا برای شناسایی و […]